Bureau Brekelmans >> Hart voor onderwijs

HART VOOR ONDERWIJS

Peter Brekelmans is onderwijskundige en oprichter van het bureau. Hij is onderzoeker, adviseur en projectmanager bij onderwijsmarketing, kwaliteitszorg en zorgbeleid.

Bureau Brekelmans is in 1991 opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een veelzijdig onderwijsadviesbureau. Twintig jaar onderzoek- en advieservaring in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs liggen aan de basis van die veelzijdige expertise.

Marketing voor scholen is één van de kennisgebieden van het bureau. Het bureau ondersteunt scholen bij omgevingsonderzoek, de ontwikkeling van marktstrategieën en de planmatige uitvoering van marketing - en public relations beleid.

Beleidsvorming op het gebied van onderwijszorg is een ander kennisgebied. Het bureau adviseert scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over de inrichting van de zorgstructuur (passend onderwijs), de samenwerking tussen onderwijs en jeugdketen en voorkomen voortijdige schoolverlaters. Het bureau kan putten uit een professioneel netwerk van diverse collega-adviseurs.

Missie

Onderwijs inspireert. Bureau Brekelmans is een zeer betrokken partner voor scholen die willen werken aan goed onderwijs en zorg voor de leerling. We denken met de opdrachtgever mee vanuit het belang van degenen om wie het uiteindelijk gaat: de leerlingen. We zijn pas tevreden als we hebben vastgesteld dat opdrachtgever verder kan met de uitkomsten van ons onderzoek en advies.

Werken aan vernieuwingen boeit. Wij zijn een enthousiaste partner voor scholen die zich willen ontwikkelen tot een krachtige school. We bieden ondersteuning bij de reflectie op het eigen handelen, het zoeken naar nieuwe wegen, het werken aan verbeteringen en profilering. Meedenken vanaf het begin en helpen bij de ontwikkeling van een soevereine school die sturing kan geven aan de eigen toekomst, daarin ligt de essentie van onze marketingadvisering.