Kwaliteitsbeleid >> Kwaliteitszorg

KWALITEITSZORG

Kwaliteitszorg is de wijze waarop de school werk maakt van het continue streven de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen. Steeds meer scholen zoeken naar geschikte mogelijkheden om de prestaties van de schoolorganisatie te verbeteren en daarmee de positie van de school in de markt te versterken.

Het schoolmanagement kan daarbij een aanpak hanteren volgens de zogenaamde P-D-C-A cyclus:

Plan:

de schoolleiding formuleert visie en missie, die binnen de school worden vertaald in strategie, beleid en concrete plannen

Do:

de uitvoering van beleid en concrete (project)plannen met inzet van mensen en middelen

Check:

nagaan welke resultaten bereikt zijn en of die, in de ogen van relevante doelgroepen, aansluiten bij hun wensen en belangen

Act:

de evaluatie van de behaalde resultaten in relatie tot de oorspronkelijke bedoelingen kan de aanzet geven tot bijstelling van beleid en tot duurzame verbetering en vernieuwing.