Kwaliteitsbeleid >> Kwaliteitszorg >> Evalueren

Evalueren

Om te kunnen evalueren en een beeld te krijgen van de kwaliteiten of de nagestreefde verbeteringen zal de school willen beschikken over betrouwbare gegevens. Op papier of digitaal, in de vorm van getallen of beschrijvingen. Veel van dit soort informatie zal op school al voorhanden zijn. Scholen beschikken over in- door- en uitstroomgegevens, toetsgegevens, verslagen van inspectiebezoek, inbreng van ouders, opmerkingen van collega-scholen of externe deskundigen. Het zullen deels subjectieve en deels objectieve gegevens zijn.

Een tevredenheidspeiling is een instrument om op doordachte en systematische wijze te vragen naar de wensen en ervaringen van uw belangrijkste partners: uw leerlingen, ouders en medewerkers. Welke kwaliteiten vinden zij belangrijk? En hoe oordelen zij over de gerealiseerde kwaliteiten? De peilingen bieden u de kans om, tegen geringe inspanning, grote aantallen respondenten naar hun mening te vragen. U ontvangt zo informatie met een meer objectief karakter.