Kwaliteitsbeleid >> Kwaliteitszorg >> Kwaliteit verbeteren

Kwaliteit verbeteren

Peilingen leiden tot concrete onderzoeksresultaten. Maar met het meten alleen zal de school niet willen volstaan. Onderzoeksrapportages mogen niet ongebruikt in de bureaula verdwijnen. Waar het uiteindelijk om draait, is dat er met de uitkomsten iets gebeurt.

De gegevens uit de tevredenheidspeilingen dienen nog beoordeeld en gewogen. Hoe tevreden zijn uw leerlingen, hun ouders en uw medewerkers? Voldoet uw school aan hun verwachtingen? Wat ervaren zij als goed en wat als zwak? Waar liggen knelpunten, welke successen zijn aan te wijzen? Het is de school zelf die dit oordeel zal moeten opstellen.

Hebt u uw onderzoeksconclusies geformuleerd? Dan volgt nog de afweging of er reden is om het beleid bij te stellen. Kan en wil de school op alle onderdelen tegemoet komen aan de wensen van leerlingen en hun ouders? Of dienen andere belangen voorrang gegeven? Dat zijn keuzes die de school zelf kan maken. Zelf moet maken. Om in de P-D-C-A terminologie te blijven: pas in de Act-fase bewijst de tevredenheidspeiling haar toegevoegde waarde. Vooral daar kunnen de onderzoeksuitkomsten een impuls geven aan het proces van vernieuwen en verbeteren.

Bureau Brekelmans verzorgt bij de tevredenheidspeiling een beknopte, transparante rapportages. Indien gewenst, zullen wij met conclusie en advies uw school ondersteunen bij de vertaling naar gewenste verbeteracties.