Kwaliteitsbeleid >> Tevredenheidspeiling

TEVREDENHEIDSPEILING

Wanneer u tevredenheidspeilingen afneemt gaat u onderzoeken wat de leden van uw schoolteam, ouders en leerlingen vinden van de kwaliteiten van uw school. Bij een leerling tevredenheidspeiling gaat u op zoek naar de perceptie en de waardering van uw belangrijkste klantgroep. U doet dat vanuit de gedachte die ook aan de basis ligt van de marketingfilosofie: doorslaggevend voor het kwaliteitsprofiel of het onderscheidend vermogen van uw school zijn niet de claims van de school zelf, maar de percepties van uw klanten.

De uitkomsten van tevredenheidspeilingen maken duidelijk of en hoe de zaken geregeld zijn, wat goed gaat en waar zich knelpunten bevinden. Ze bieden inzicht in wat er nog verbeterd kan worden. Zo kan een tevredenheidspeiling een ontwikkelingsproces op uw school op gang brengen en onderhouden.

De uit de tevredenheidspeilingen verkregen informatie kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken: