Kwaliteitsbeleid >> Onze aanpak

ONZE AANPAK

Bureau Brekelmans biedt scholen een praktische en betaalbare methode voor tevredenheidsonderzoek bij leerlingen, ouders en medewerkers.

Online onderzoek waarbij de vragenlijsten achter de computer worden ingevuld en resultaten direct beschikbaar zijn voor de school.

Onderzoek is slechts één stap in het proces van kwaliteitszorg. Het is goed om reeds vooraf te bedenken hoe alle betrokkenen geïnformeerd kunnen worden over de bedoelingen van het onderzoek, de uitkomsten en de wijze waarop die uitkomsten benut zullen worden voor evaluatie- en planningsdoeleinden.

Sommige scholen hebben al de nodige ervaring opgedaan met tevredenheidspeilingen onder hun clienten en medewerkers. Andere scholen zullen nog een eerste stap op dit gebied willen maken. Bureau Brekelmans biedt scholen diverse ondersteuningsmogelijkheden. Soms wenst een school ’slechts’ een advies bij het samenstellen van hun vragenlijst. Zij kunnen zelf de uitvoering van het onderzoek en de analyse verzorgen. Andere scholen zullen advies en ondersteuning wensen bij het hele proces van onderzoek en de inpassing daarvan in het proces van kwaliteitszorg.