Kwaliteitsbeleid >> Uw keuze

UW KEUZE

Wij hebben gezocht naar een aanbod dat scholen uiteenlopende mogelijkheden biedt voor de praktische uitvoering van de tevredenheidspeilingen en de samenwerking tussen school en bureau. Scholen kunnen kiezen voor meer of minder zelfwerkzaamheid.

De school kan van het bureau een beperkt pakket verlangen. Zo kan uw school bijvoorbeeld wel advies willen inwinnen bij het ontwikkelen van een passende vragenlijst, maar zelf de uitvoering van het onderzoek en de analyse voor haar rekening nemen. Maar het kan ook zijn dat u de inzet en expertise van ons bureau wilt benutten bij analyse, rapportage en presentatie van uitkomsten en conclusies.

Onderstaande tabel laat u zien welke vergoeding wij voor de verschillende onderdelen in rekening zullen willen brengen. Het gaat om indicatieve bedragen. Het aantal respondenten dat u wilt laten deelnemen heeft nauwelijks invloed op de kosten. Van veel meer belang zijn uw wensen bij analyse en rapportage. Met name van invloed zijn de aard en het aantal uitsplitsingen dat u bij de analyse en rapportage verlangt. Daar kunnen we geen vast bedrag voor noemen, wel richtbedragen.

Vanzelfsprekend komen wij graag bij u op bezoek voor een oriënterend gesprek.

Stel zelf een indicatieve begroting op

Met hulp van onderstaande vragen kunt u zelf de kosten uitrekenen van een tevredenheidspeiling op uw school

Ik wil gebruik maken van de online voorzieningen en ontvang telefonisch support bij logistiek en online analyse en rapportage

€ 250,-


Vragenlijst: Ik kies voor...

gebruik van een reeds beproefde vragenlijsten

€ 250,-

een beproefde vragenlijst, maar wil wel enkele toevoegingen en aanpassingen, in telefonisch overleg

€ 250,-

het ontwikkelen van een schoolspecifieke vragenlijst en verzoek het bureau onze school te bezoeken voor een adviesgesprek over onze onderzoeksvragen

€ 1.000,-


Rapportage: U kunt ervoor kiezen om ons een rapportage te laten maken met de uitkomsten. Als u wilt kunt u daarnaast ook kiezen voor een verslag met analyses en interpretaties.

Ja, ik wil dat het bureau een tabellenrapportage maakt

€ 1.000,-

Ja, ik wil van het bureau een tabellenrapportage met daarbij nadere analyses, interpretaties en adviezen

€ 2.000,-

Nee, ik wil zelf de resultaten (gegevens, tabellen en grafieken) downloaden

€ 0,-


Presentatie: Indien u dat wenst kan Bureau Brekelmans uw school bezoeken voor een adviesgesprek over de resultaten.

Ja, ik wil een deskundige toelichting bij op mijn school

€ 600,-

Nee, ik heb geen behoefte aan een toelichting

€ 0,-

Interesse? 

Bel ons voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden van tevredenheidspeilingen op uw school.  Vraag naar Katja Lahaye of Janneke van der Veen. Ga naar de contact pagina.