Marktgerichte school >> Onderwijsmarketing

ONDERWIJSMARKETING

Succesvol leerlingen werven? Het sturen van de beeldvorming is een delicaat proces, waarin veel scholen kiezen voor professionele ondersteuning. Bureau Brekelmans is gespecialiseerd in marketing- en communicatieadvies aan scholen.

Scholen realiseren zich steeds meer dat een heldere profilering noodzakelijk is om in een concurrerende omgeving herkenbaar te zijn en overeind te blijven. Een stapsgewijs ontwikkeld marketing- en communicatieplan, op basis van ‘harde’ onderzoeksgegevens en eigen ondernemingszin, helpt scholen bij het ontwerpen en realiseren van een onderscheidend profiel met wervingskracht.

Bureau Brekelmans biedt scholen advies en ondersteuning bij het ontwikkelen en verbeteren van het marketing- en communicatiebeleid. We kunnen daarbij gebruik maken van 20 jaar kennis en ervaring in marketingonderzoek, -advies en praktische ondersteuning.

Onderwijsmarketing, heeft mijn school dat nodig?