Marktgerichte school >> Onderwijsmarketing >> Wat is het?

Wat is onderwijsmarketing?

Onderwijsmarketing gaat over het vermogen van de school om zelf vorm te geven aan de marktpositie van de school, en daarmee aan haar voortbestaan. De school zal zorgvuldig moeten kijken naar de omgeving van de school, de kracht van de concurrent en de behoeften van haar leerlingen. Een school heeft immers de steun van leerlingen nodig. Zonder leerlingen, geen school. De waardering van leerlingen, ouders en andere partijen zijn doorslaggevend; zij bepalen de marktpositie van de school.

Bureau Brekelmans reikt diverse instrumenten aan om deze externe waardering te kennen en te beïnvloeden.

Denkt uw school marktgericht?