Marktgerichte school >> Marktonderzoek instrumenten

MARKTONDERZOEK INSTRUMENTEN

Marktonderzoek is het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie over de contextuele en marktomgeving van de school en positie en aandeel in de markt.

De zgn. marketinginformatie die voortvloeit uit marketingonderzoek is de basis voor elk weldoordacht marketingplan. Een deel van de informatie zal reeds op school voorhanden zijn, ook de informatie die voortkomt uit uw intuïtie, inlevingsvermogen en ervaring zal van belang zijn. Een ander deel zal vergaard moeten worden via onderzoek.

Bureau Brekelmans heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om de benodigde marketinginformatie te verkrijgen:

Om de juiste informatie te vergaren maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethodes: online enquêtes (of schriftelijk of telefonisch), persoonlijke interviews en deskresearch.