Marktgerichte school >> Onze werkwijze

ONZE WERKWIJZE

Bureau Brekelmans kiest samen met u een passende werkwijze. We horen graag van u welke concrete resultaten u van onze ondersteuning verwacht. We besteden daarom veel aandacht aan een zorgvuldige probleemanalyse, de keuze van de best passende onderzoeksmethode, de samenwerking, de fasering van het onderzoek- en adviestraject en de onderlinge samenwerking tussen school en bureau.

Samenwerking

We hechten aan een goede samenwerking met de school. Ook bij de uitvoering van het onderzoek zoeken we die samenwerking. In de praktijk betekent dit dat we school verzoeken een klankbordgroep of begeleidingscommissie te vormen. De klankbordgroep kan het bureau, in praktische zin, helpen bij de planning en voorbereiding van diverse onderzoeksactiviteiten. Zoals bij de selectie van sleutelinformanten voor interviews en bij de interne en externe communicatie, voor, tijdens en na afloop van het onderzoek- en adviestraject.

Klankbordgroep

Ook de uitkomsten van het onderzoek en onze conceptadviezen zullen we graag eerst voorleggen aan de klankbordgroep. Met die werkwijze trachten we het marktgericht denken en handelen over te dragen aan de medewerkers van de school. Bovendien kunnen we zo onderzoeken of het uiteindelijke advies draagvlak heeft binnen de school.