Onderwijs en Zorg >> Expertise gebieden

EXPERTISE GEBIEDEN

Bureau Brekelmans heeft een gedegen expertise opgebouwd op het gebied van leerlingenzorg en de samenwerking tussen scholen bij de vormgeving van de bovenschoolse zorgstructuur. Wij werken samen met scholen, samenwerkingsverbanden, overheden, projectteams, besturenorganisaties en andere netwerkorganisaties bij uiteenlopende ontwikkelings- en implementatie vraagstukken.

Thema’s:

Een groot deel van ons werk verrichten we in opdracht van het Samenwerkingsverband Amsterdam. Onze inzet wordt verlangd voor een breed scala aan onderwerpen: monitoring van schoolloopbanen in PrO en Vmbo, invoering kwaliteitsrichtlijnen voor de zorgstructuur op VO-scholen, schoolwisselaarsbeleid, samenwerking praktijkonderwijs en REC4, ontwikkeling van een bovenschoolse voorziening voor tijdelijke opvang van dreigende schoolverlaters. In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam hebben we onze energie en expertise kunnen inzetten bij verschillende ontwikkelingen: schoolwisselaarsprocedure VO-Mbo en het Elektronisch Loket.