Onderwijs en Zorg >> Onze diensten

ONZE DIENSTEN

Het werk dat we verrichten, de diensten die we verlenen zijn zeer uiteenlopend. We kunnen ze samenvatten in vier trefwoorden:

Veelal wordt van ons een combinatie van activiteiten gevraagd. Vooral bij projectontwikkeling en –ondersteuning wordt een beroep op onze veelzijdigheid gedaan. We denken met de opdrachtgever mee over ontwikkelingsvraagstukken en implementatie, schrijven mee aan beleidsvoorstellen en projectplannen. We schrijven nieuwsbrieven en verzorgen de distributie; we ontwikkelen websites, digitale invulformulieren en handleidingen. We gaan mee op werkbezoek, verzorgen de notulen, verslagen en rapportages. En tenslotte verzorgen we ook de financiële projectadministratie.