Onderwijs en Zorg >> Portfolio >> Zorgbeleid

Zorgbeleid, zorgplan voor samenwerkingsverband

 

Zorgplan

Als gesprekspartner van de coördinator van het samenwerkingsverband levert het bureau, al vele jaren, een bijdrage aan de formulering van het zorgplan van Samenwerkingsverband Amsterdam 28.2.

Periode

Vanaf 2000, elk schooljaar

Opdrachtgever

Samenwerkingsverband Amsterdam


 top

Monitor Vmbo Zorg

Hoe groot is de basisinstroom op de scholen voor Vmbo en PrO? Hoe groot is het aandeel PrO- of Lwoo-geindiceerde leerlingen? Hoe verloopt de schoolloopbaan van zorgleerlingen in vergelijking tot niet geïndiceerde leerlingen? Zijn er regionale verschillen? Deze en andere vragen lagen ten grondslag aan de Monitor Vmbo Zorg die Bureau Brekelmans in opdracht van het samenwerkingsverband heeft verricht. De uitkomsten zijn voor de stuurgroep en de directeurenoverleggen aanleiding geweest voor diverse beleidsinitiatieven.

Periode

2001 – 2004

Opdrachtgever

Samenwerkingsverband Amsterdam


 top

Monitor Flex

In het schooljaar 2005/06 hebben 10 Amsterdamse Vmbo scholen een start gemaakt met de invoering van het zogenaamde Flextraject: Assistentenopleidingen in het Vmbo. In opdracht van de stuurgroep Flex heeft Bureau Brekelmans de Vmbo- Mbo schoolloopbanen gemonitord van enkele honderden deelnemers in 2005/06 en 2006/07. Daartoe zijn gegevens verzameld bij Vmbo en Mbo scholen en het Leerling Administratie Systeem van de gemeente Amsterdam. De monitor rapportages worden door de stuurgroep benut voor evaluatie en bijstelling van beleid.

Periode

2005 - 2009

Opdrachtgever

Projectleiding en Stuurgroep Flex


 top

Ontwikkeling Transferium

Het Transferium is een bovenschoolse voorziening voor de tijdelijke opvang van leerlingen voor wie de Amsterdamse VO-scholen zelf niet langer de benodigde zorg kunnen bieden en voor wie zij geen passend alternatief kunnen vinden. Het Transferium functioneert onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband Amsterdam en bundelt de expertise en inzet van onderwijs, REC4 en jeugdzorg bij de tijdelijke opvang van leerlingen.

Het bureau heeft een actieve bijdrage geleverd aan het creatieve denkproces (van idee naar concept) en de ontwikkeling van een projectplan voor het Transferium.

Periode

Voorjaar 2005

Opdrachtgever

Samenwerkingsverband Amsterdam, Altra jeugdzorg


 top

Ontwikkeling Onderwijsschakelloket

Het Onderwijsschakelloket (OSL) is een initiatief van de Amsterdamse VO- en Mbo-scholen. De scholen en ketenpartners (Leerplicht, RMC en Justitie) kunnen bij het Loket leerlingen aanmelden die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen. Het OSL heeft tot doel scholen te ondersteunen bij de toeleiding van moeilijk plaatsbare jongeren (12 – 18 jaar) naar specifieke vormen van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding. Bureau Brekelmans heeft, in opdracht van de projectleiding, mogen bijdragen aan deze ontwikkeling. Daartoe heeft zij in de ontwikkelfase (van idee naar concept en van concept naar project) en daarna in de implementatiefase diverse diensten verleend op het gebied van onderzoek, advies en procesbegeleiding.

Periode

2004 – 2005

Opdrachtgever

Projectleiding Onderwijsschakelloket