Onderwijs en Zorg >> Portfolio >> Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs

 

Beleidsprogramma praktijkonderwijs

Advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van een meerjarig gemeenschappelijk beleidsprogramma voor de Amsterdamse scholen voor praktijkonderwijs.  Vier hoofdlijnen:

  • Ontwikkeling Leerwerkplaatsen
  • Versterking van de Nazorg
  • Samenwerking met het Mbo bij vormgeving van Asisstentenopleidingen voor PrO-leerlingen
  • Samenwerking met het REC-4 onderwijs

Periode

2006

Opdrachtgever

Directeuren praktijkonderwijs, en samenwerkingsverband Amsterdam


 top

Versterking Nazorg praktijkonderwijs

De Amsterdamse Scholen voor praktijkonderwijs streven naar intensivering en versterking van de naschoolse begeleiding voor hun leerlingen. In de komende drie jaar werken zij op projectmatige wijze aan de ontwikkeling van effectieve arrangementen met belangrijke ketenpartners als UWV, CWI, DWI, WRA, Jongerenloket, organisaties voor jobcoaching, Jeugdzorg, MEE, overheden  en bedrijven. Het project, dat de steun heeft van het samenwerkingsverband Amsterdam, is verbonden met het landelijk project ‘De leerling begeleid’. De doelstellingen sluiten goed aan bij het Jong Amsterdam 2006 – 2010. Na ontwikkeling van het projectplan, hebben de samenwerkende scholen voor Praktijkonderwijs het bureau verzocht de projectleiding te verzorgen.

Periode

2006 - 2009

Opdrachtgever

Scholen voor Praktijkonderwijs Amsterdam (SPA)


 top

Monitor Nazorg Praktijkonderwijs

Voor de naschoolse begeleiding van hun schoolverlaters werken de scholen voor praktijkonderwijs samen met diverse organisaties op het gebied van arbeidsintegratie. Welke problemen doen zich voor en welke succesfactoren zijn aan te wijzen bij de toeleiding naar arbeid en de naschoolse begeleiding van de PrO-schoolverlaters? De Amsterdamse PrO-scholen gaan in de komende jaren voor bijna 150 schoolverlaters nauwgezet gegevens registreren over de loopbaan van hun schoolverlaters en de samenwerking met ketenpartners. Voor deze Monitor is een geautomatiseerd programma ontwikkeld, dat online beschikbaar is.

Periode

2007 - 2009

Opdrachtgever

Scholen voor Praktijkonderwijs Amsterdam (SPA)