Onderwijs en Zorg >> Portfolio >> Veligheid

Veilige school

 

Veiligheidsbeleid

In opdracht van VIOS heeft Janneke van der Veen in 2006, nog tijdens haar masterstudie Opvoedingsondersteuning aan de UvA, een onderzoek verricht naar de veiligheidsbeleving van leerlingen in het VO. Het onderzoek geeft een scherp beeld van de kritische schoolfactoren die bepalend zijn voor de veiligheidsbeleving van leerlingen. Over de uitkomsten van het onderzoek onder 1100 leerlingen heeft Janneke aan het VIOS verslag uitgebracht. Het bureau is uitgenodigd, in de verschillende VIOS netwerken, de conclusies te presenteren aan de veiligheidscoördinatoren van de Amsterdamse VO-scholen.

Periode

2007

Opdrachtgever

VIOS

 

 top

Onderzoek Veiligheidsbeleving onder de leerlingen van het Nova College Amsterdam

In opdracht van het managementteam van het Nova College heeft Bureau Brekelmans in februari 2007 een veiligheidsenquete gehouden onder de leerlingen van het Nova College. De peiling maakt onderdeel uit van een cyclus van leerlingenpeilingen die de school laat verrichten in het kader van de kwaliteitszorg. Meer over veiligheid.

Periode

2007

Opdrachtgever

VIOS