Bureau Brekelmans >> PrO Uitstroommonitor

MEER NIVEAU 1 DIPLOMA’s

Het aantal deelnemers aan de PrO/ROC-trajecten is in voorgaande jaren gegroeid van 107 in 2006/07 tot 128 in 2008/09. Daardoor is ook het aandeel leerlingen gegroeid dat het PrO kan verlaten met een AO- of AKA-diploma op zak. In het laatste schooljaar bezit bij schoolverlaten al ruim 38% van de PrO-uitstromers al een diploma op niveau 1.