Bureau Brekelmans >> PrO Uitstroommonitor

28% HAALT STARTKWALIFICATIES

In 2006/07 maakten 173 PrO-leerlingen de overstap naar het Mbo. Met de beschikbare informatie kan twee jaar later voor 125 leerlingen worden vastgesteld welke kwalificaties zij in het Mbo hebben gehaald.

Een startkwalificatie is door 28% van de leerlingen gehaald. Nog eens 29% bezit een kwalificatie op niveau 1; kleinere aantallen leerlingen hebben inmiddels een deelkwalificatie op niveau 2 of 3 gehaald.

grafiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de leerlingen die nog tijdens hun PrO-opleiding hebben deelgenomen aan een AO/AKA-traject mocht worden verwacht dat zij in het Mbo beter zullen presteren dan de leerlingen die de ‘gewone’ PrO-route hebben gevolgd. Die verwachting komt uit. Na 2 jaar heeft 42% van de PrO/ROC-trajecten een startkwalificatie behaald.

Dat percentage kan nog groeien. Veel leerlingen vervolgen nu nog hun Mbo-opleiding! Van de PrO-leerlingen die in 2005/06 instroomden in het Mbo had na 2½ jaar meer dan 33% een startkwalificatie gehaald (Zie PrO/ROC-onderzoek).