Bureau Brekelmans >> PrO Uitstroommonitor

MEER DEELNEMERS PRO/ROC-TRAJECTEN

De Amsterdamse PrO-scholen en de ROC’s hebben vanaf 2002/03, in nauwe samenwerking met de ROC’s in Amsterdam, zogenaamde PrO/ROC trajecten ontwikkeld voor leerlingen die een opleiding op niveau 1 aankunnen. Daarnaast worden voortrajecten aangeboden voor assistent bouwplaats en assistent mobiliteitsbranche. Kenmerkend voor al deze trajecten is dat de leerlingen ingeschreven blijven op de praktijkschool.

Voor de opleidingen is uitgegaan van dezelfde 1-jarige opzet. De leerlingen volgen elke week:

De civiele erkenning is gewaarborgd door de toetsing van de ROC’s.

 

grafiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal deelnemers aan de AO/AKA-trajecten is stevig gegroeid. In 2006/07 en 2007/08 is het percentage deelnemers circa 37%. In 2008/09 stijgt dat percentage naar bijna 48%. Daarmee is voor het eerst het percentage PrO/ROC-deelnemers groter dan het aandeel deelnemers aan de ‘reguliere’ PrO-opleiding.