Bureau Brekelmans >> PrO Uitstroommonitor

MEER PRO LEERLINGEN NAAR NIVEAU 2

Niet alleen het aantal doorstromers naar het Mbo is in voorgaande jaren gestegen. Binnen die groep stijgt ook weer het aandeel leerlingen dat doorstroomt naar een niveau 2 opleiding.

Vier jaar geleden waagde 25% van de PrO-leerlingen de overstap naar een basisberoepsopleiding. Eind 2008/09 stroomt 48% van de Amsterdamse PrO-leerlingen door naar een niveau 2 opleiding. Een enkele leerling stroomt door, met positief advies, naar een niveau 3 opleiding.

grafiek