Bureau Brekelmans >> PrO Uitstroommonitor

VOLGEN BLIJKT MOEILIJK

De inspectie zal bij het beoordelen van de opbrengsten van het praktijkonderwijs onder anderen willen nagaan of:

Het is niet geheel duidelijk of 75% norm ook voor de eerste vraag geldt. Verwacht inspectie dat scholen minstens 75% van hun leerlingen twee jaar kunnen volgen? Als dat zo is, dan kunnen de Amsterdamse PrO-scholen op dit moment nog niet aan die norm voldoen.

Twee jaar na schoolverlaten weten de scholen van 36% van de schoolverlaters 2006/07 niet of zij nog deelnemen aan arbeid of onderwijs.

grafiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatief gering is het percentage "onbekend" voor de MBO BOL en BBL deelnemers; relatief groot voor de leerlingen die gingen werken.

Er zijn grote verschillen in de onbekend-percentages op de Amsterdamse PrO-scholen. Twee PrO-scholen weten het onbekend-percentage te beperken tot circa 10%; op twee andere scholen komt het (ruim) boven de 50% uit.