Bureau Brekelmans >> PrO Uitstroommonitor

75% NORM GEHAALD

Indien uitsluitend wordt gekeken naar de leerlingen voor wie de bestemming in oktober bekend is, dan voldoet het Amsterdams PrO aan de 75% norm. Twee jaar na schoolverlaten neemt 87% van de schoolverlaters 2006/07 deel aan onderwijs of arbeid. Slechts 13% is zonder werk of opleiding.

Bijna een kwart van de leerlingen neemt in oktober 2009 deel aan arbeid (24%). Op het Mbo is 58% van de oud-PrO-leerlingen te vinden. Zij nemen daar deel aan een BBL-opleiding (14%) of een BOL-opleiding (44%). Nog eens 1 op de 25 leerlingen neemt deel aan ander onderwijs.

Het meest bestendig, in de zin van duurzaam, lijken de loopbanen te verlopen van de leerlingen die na het PrO overstapten naar een BOL-opleiding.

Een kwart van de leerlingen die uitstroomden naar de arbeidsmarkt zit twee jaar later thuis, zonder werk of opleiding. Alsnog neemt 75% van hen deel aan arbeid of onderwijs. Daarmee voldoen de scholen ook voor deze groep aan de inspectie norm.