Bureau Brekelmans >> PrO Uitstroommonitor

JOBCOACH HELPT

Van alle uitstromers lichting 2006/07 stroomden 92 leerlingen door naar arbeid of arbeid+leren. De meeste leerlingen (83%) zijn daarbij begeleid door een jobcoach.

Is er verschil tussen deze groepen als het aankomt op onderwijs- of arbeidsdeelname na 2 jaar?

Een belangrijk verschil is in elk geval dat leerlingen met een jobcoach beter te monitoren zijn. Voor 80% van de leerlingen met een jobcoach is na 2 jaar hun onderwijs- of arbeidsdeelname bij de PrO-school bekend. Bij leerlingen zonder jobcoach komt dat percentage uit op 45%. Met andere woorden: leerlingen zonder jobcoach hebben grote kans buiten het gezichtsveld van de school te raken.

Gecorrigeerd voor de factor ‘onbekend’ lijkt het effect van de jobcoach op de bestendige deelname aan arbeid nauwelijks aanwijsbaar. Leerlingen met een jobcoach (N=60) doen het beslist niet beter dan de leerlingen die op eigen kracht (N=7) hun weg op de arbeidsmarkt hebben moeten vinden. Van die laatste groep zijn evenwel velen buiten beeld geraakt.

  okt '07 loop- baan bekend okt '09 arbeid BBL BOL ander onder- wijs geen werk, geen opleiding
met jobcoach 76 60 38% 27% 12% 5% 18%
zonder jobcoach 16 7 43% 29% 14%   14%
totaal 92 67 39% 27% 12% 4% 18%