Veilige School >> Onze visie

ONZE VISIE

Bureau Brekelmans ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en vormgeven van hun veiligheidsbeleid. Uitgangspunt is dat veiligheidsmaatregelen zich niet alleen beperken tot beveiliging van de locatie met poortjes, pasjes en camera’s, maar dat scholen daarnaast op vele andere manieren kunnen werken aan het vergroten van de veiligheid.

Willen scholen invloed krijgen op de sociale veiligheid en op het gedrag van de leerlingen, dan is naast de reactieve benadering ook een proactieve benadering gewenst. Veiligheid op school draait immers niet alleen om incidenten. Het creëren van een veilige school doe je met name door leerlingen erbij te betrekken. De school moet een plek zijn waar zij zich thuis voelen. Leerlingen moeten het idee hebben dat de school ‘van hen’ is. Ze zijn samen probleemeigenaar en moeten dan ook samen oplossingen zoeken en die realiseren.

Om het veiligheidsbeleid vorm te geven heeft Bureau Brekelmans vanuit deze gedachten een integrale veiligheidsaanpak voor scholen ontwikkeld. In deze veiligheidsaanpak wordt gebruik gemaakt van een model waarbij vanuit vijf domeinen systematisch naar (on)veiligheid in en om school wordt gekeken. Die vijf domeinen zijn:

In elk domein spelen verschillende factoren een rol. Deze factoren werken onveiligheid in en om de school in de hand of dragen juist bij aan de schoolveiligheid.