Veilige School >> Onze visie >> Onderwijsdomein

Het onderwijsdomein

Het onderwijsdomein heeft betrekking op de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij speelt niet alleen de didactische kwaliteit een rol, maar moet er ook gedacht worden aan het pedagogische klimaat van de school, de motivatie van leerlingen om naar school te gaan en de rol van de leerkracht. Kwalitatief goed onderwijs leidt tot bevordering van gewenst sociaal gedrag.

Vragen

Vragen die rond het onderwijsdomein gesteld kunnen worden, zijn:

Factoren