Veilige School >> Onze visie >> Beleidsdomein

Het beleidsdomein

Dit domein heeft betrekking op de beleidsvorming inzake veiligheid. Veiligheid in en om de school is niet alleen een zaak van de school zelf. Intensieve samenwerking met partners is daarom heel belangrijk.

Vragen

Vragen die rond het beleidsdomein gesteld kunnen worden, zijn:

Factoren