Veilige School >> Instrumenten >> Leerling-enquête

Leerling-enquête

Leerlingen zijn de ervaringsdeskundigen bij uitstek op school. Vanuit hun waarneming en beleving kunnen zij veel zeggen over sfeer, veiligheid, de aankleding van het gebouw en over lesgeven en leren. Het vragen van leerlingen naar hun mening over de veiligheid op school is dan ook van groot belang bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid.

Aan de hand van de vijf domeinen heeft Bureau Brekelmans een vragenlijst voor leerlingen ontworpen. Hierin worden zij niet alleen gevraagd naar hun mening over de bestaande veiligheid en het huidige veiligheidsbeleid op school, maar ook naar wat zij denken dat er in de toekomst zou moeten veranderen op het gebied van veiligheid (hun prioriteiten).

Naar aanleiding van de vragenlijst kunnen er interviews met leerlingen worden gehouden om nog dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan of om sommige aspecten te verduidelijken.