Veilige School >> Instrumenten >> Medewerker-enquête

Medewerker-enquête

Scholen moeten niet alleen een veilige werk- en leeromgeving bieden voor leerlingen. Ook voor docenten en onderwijsondersteunend personeel is het belangrijk om over een veilige werkplek te kunnen beschikken. Het kan zelfs als een voorwaarde worden gezien om leerlingen die veiligheid te kunnen bieden.

Bureau Brekelmans heeft daarom een vragenlijst voor medewerkers ontwikkeld die grotendeels overeen stemt met de vragenlijst voor de leerlingen.

Medewerkers wordt niet alleen gevraagd naar hun veiligheidsgevoel, maar ook naar hun visie op de vijf domeinen.