Veilige School >> Instrumenten >> Audit veiligheidscoördinator

Audit veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor veiligheidszaken in de school en heeft speciale affiniteit met die zaken die op het terrein van sociale veiligheid liggen en niet altijd rechtstreeks voortvloeien uit de Arbowet. Hij of zij bevordert de veiligheid in de school, bedenkt maatregelen hiervoor en stimuleert en organiseert scholing van personeel en leerlingen op het terrein van (sociale) veiligheid.

De veiligheidscoördinator vormt daarom een belangrijk onderdeel van de veiligheidsaanpak.

De vragenlijst voor de veiligheidscoördinator bevat vragen die gaan over de taak-en functieomschrijving en over het huidige en toekomstige veiligheidsbeleid.